boeken

ZUIVEL NEDERLANDSE BOEKEN

1 Koeien en paarden remediën Van Cour - Almanus 1720
2 Tafels van vergelijking der nieuwe Nederlandse maten en gewichten Vanheerswynghels F.J. 1817
3 De proefneming op het gebied der zuivelbereiding Waller Th. J. 1822
4 Handboek voor de Nederlandschen landbouw en veeteelt 1 Reinders G. 1877
5 " " " " 2 " 1879
6 " " " " 3 " 1895
7 Verhalen Reynaert de vos 1890
8 Beknopt leerboek der zuivelbereiding Van der Zande 1895
9 " " " " 1895
10 " " " " 1921
11 Het boek der uitvindingen - Ambachten en fabrieken Bosscha J. 1900
12 " " " " " 1900
13 Boter Van der Meulen 1900
14 De melk Van de Perre 1901
15 Melkerijleergang Deleu - D'Hondt 1901
16 De melk " " 1903
17 Melkerijleergang " " 1904
18 Boter - en kaasbereiding op de hoeve " " 1904
19 Melkerijleergang " " 1921
20 " " " 1925
21 " " " 1926
22 " " " 1931
23 Volledig handboek van melkerij Goffins P.A. 1902
24 Technische ontwikkelingen Zuivelfabrieken Nederland 1894-1902 Eriks Az 1902
25 Melk en melkproducten Ter Haar A.A. 1905
26 Over melk en melkvervalsching Vandevelde A.J.J. 1907
27 De 5 verschillende formaten van "controlemerk" van boter Min. Landbouw Nederland 1908
28 De melknijverheid in prenten Witteryck A.J. 1910
29 De werktuigkunde in de melkerij toegepast Haentjes Ach. 1910
30 Melkerij en veeteelt Lanotte F. 1910
31 " " " 1911
32 Boekhouden in de melkerij Mommaerts H. 1911
33 Melk en zuivel in de volkstaal Schoonjans Albert 1911
34 Gezonde en ongezonde melk Hendrix A.J. 1912
35 Handleiding - Goudse kaas Hylkema H.B. 1913
36 Leerboek der zuivelbereiding " " 1923
37 Behandeling der melk … op de boerderij Croesen V.R.Y. 1913
38 Rust roest - Landbouwboek Roes H.W. 1914
39 Het onderzoek van melk en melkprodukten Okkinga P. - Tijmstra S. 1917
40 " " " " " 1923
41 Iets over melk Vandriessche Albert 1919
42 Staatstoezicht der stoomtoestellen 1919
43 De behandeling der melk op de boerderij J. Noordam 1920
44 De koe H.M. Kroon 1920
45 De boterbereiding aan de fabriek Van der Burg - Hepkema 1920
46 " in " " " 1929
47 " " " " 1931
48 Zuivelbereiding: Het onderzoek van melk… " " 1940
49 De kaasbereiding in de fabriek " " 1946
50 Zuivelbereiding. Het melk ontvangen, ontromen… Van der Burg B. 1949
51 Zuivelbereiding. Boterbereiding " 1951
52 Zuivelbereiding. Het onderzoek in het laboratorium " 1953
53 Zuivelbereiding. Algemeen gedeelte " 1957
54 Nationale zuivelmaatschappij 1921
55 " " 1922
56 Studie van het rundvee der Kempische streek Ministerie van Landbouw 1924
57 Botercontrolestation Zuid - Holland 1926
58 Het oude zuivelbedrijf in het Friesch museum Friesch genootschap 1926
59 Volvette Goudsche kaas Huisman W.J. 1926
60 Botercontrole in Nederland Ing. C.Knapp 1927
61 Verslag over de zuivelfabriek te Lede Praet R. 1930
62 Uit vroegere dagen - geschiedenis van de zuivelindustrie V.R.IJ. Croesen 1930
63 Boterbereiding in de fabriek Van den Burg & Hepkema 1931 6e druk
64 Hand - en machinaal melken Terpstra 1933
65 Provinciaal Verbond der Veekweeksyndicaten Provincie Antwerpen 1935
66 Zuivelbereiding voor landbouwwinterscholen Keestra en Faber 1935
67 350 jaar Kaas wikken en wegen 1935
68 Onderzoekingen betreffende de consistentie van boter Ir C.I. Kruisheer 1938
69 Zuivelbereiding voor landbouwcursussen Hylkema A. 1939
70 Zuivelbereiding. Zuivelboekhouden Konijnenberg 1940
71 Zuivelstudiedag Belgische Boerenbond 7 maart 1940 1940
72 2 jaar geleide landbouw en boedingseconomie in Belgie 1940-1942 voedingscooperatie 1942
73 zuivel - voeding - vetten 1942
74 De kubuskarn. Moderne boterbereiding Schiere J.C. 1944
75 Voeding, verzorging en stalling van melkgeiten & lammeren 1944
76 Zuivelbereiding. Problemen en resultaten … Mulder H. 1947
77 Een halve eeuw cooperatieve zuivelorganisatie 1897-1947 J.N. Wassenaar 1947
78 Een eeuw Hollandsch Boerenleven 1847-1947 C. Klijnhout 1947
79 Van 40 zegenrijke melkjaren 1908 - 1948 Van Hoepen L. 1948
80 1898 - 1948 Frico 1948
81 Zuivelbereiding en handel - speciaal Belgie nummer 1949
82 De behandeling der melk op de boerderij J. Noordam 1950
83 Van vader op zoon -50jarig bestaan Alg. Nederlandse Zuivelbond C.F. Roosenschoon 1950
84 Zuigelingen zorg Jackowicz 1950
85 Melkkunde A. Hylkema 1950
86 Melk - en zuivelproducten Kruisheer C.I. 1951
87 Zuivelbereiding. Leerboek voor controleurs … Breen A.G. - Keestra F. 1951
88 Zuivelbereiding. Gezondheidsleer Sjollema 1952
89 Geschiedenis van de landbouw in België deel 1 Lindemans Paul 1952
90 " " " deel 2 " " 1952
91 Zuivel van ver en dichtbij Ineke Berentschot 1952
92 De voedingswaarde van melk in zuivelproducten Dols M.J.L. 1953
93 Langs de melkweg Den Haag 1953
94 5e internationaal congres van melkhandelaars Nederlandse melkhandelaars 1953
95 Zuivelbereiding. Bacteriologisch melk-onderzoek Posthumus G. 1954
96 Zuivelbereiding. Bedrijfsvloeistoffen " 1955
97 Zuivelbereiding. Het melk ontvangen, ontromen … " 1957
98 Zuivelbereiding. Zuivel - rekenen Radema H. - Sixma P. 1954
99 Naar hoger melkverbruik Nationale zuiveldienst 1954
100 " " " " " 1959
101 Veertig jaar Van Wijnen A. 1954
102 Melk. De witte levensbron Neuhaus Ulrich 1954
103 Schapen scheren. Feest in Laren 1955
104 Stassano - Stabilac - Lacsoons 1930 - 1955 1955
105 Langs wegen van garanties. Boter - en kaascontrole Paarlberg A. 1956
106 Een eeuw weerspiegeld in metaal De Jong J.I. 1959
107 Machinaal melken van Helden P.J.J. 1960
108 Zuivel Ei en Honing door alle eeuwen heen de Waal M. 1960
109 De microscoop. Hoe en waarom? 1961
110 Hygiënische melkwinning Van Bockstaele, Jordens 1963
111 Dat is 't kodensfabryk Tjepkema 1963
112 De melkwinning Ministerie van Landbouw 1963
113 Een halve eeuw Coop zuivel-bank 1913-1963 1963
114 Bibliografie van dr Jozef Weyns Sillis Frans 1964
115 Leerboek voor de melk - en zuivelhandel 1965
116 100 jaar margarine J.H. Van Stuyvenberg 1969
117 Smokkel in het meetjesland Jeroen Cauwels 1970
118 Over zuivel Nicolas Edm. 1970
119 Deensche boter en kaas Verb. Deense melkerijen 1970
120 Smokkel in het meetjesland Jeroen Cauwels 1970
121 Produits Laitiers Hongrois 1970
122 Een eeuw Belgische zuivelgeschiedenis De Baere J. 1971
123 Onderzoekingen over het gebrek H²S-smaak in boter H.T. Badings 1971
124 Herstrukturering van de zuivelnijverheid W. Brinckman 1971
125 De melkkwaliteit Al met al : Alfa - Laval Allfa - Laval 1972
126 50 jaar Alg. Belgische Boerenbond : 1922-1972 ABB 1972
127 Melkwinning in. C.J. Schipper 1973
128 Kaas : soorten, herkomst, recepten Sander F. 1974
129 Volkshuisraad in Vlaanderen 1 Weyns Jozef 1974
130 " " 2 Kookgereedschap " " 1974
131 " " 3 Bakken " " 1974
132 " " 4 Bijlagen " " 1974
133 75 jaar Levensmiddelentechnolgie "Bolsward" G.L. Heminck 1975
134 Streekdrachten in Nederland Unipers Amsterdam 1976
135 Beknopte gids van … Bokrijk " " 1981
136 Hoe grootmoeder boterde. West - Vlaanderen " "
137 Het huisraad in de Vlaamse volkskunde " "
138 Kaasbereiding Lolkema H. - Blauw J. 1974
139 Melk en melkverpakking 1975
140 Landleerboekje voor de lagere school 19e eeuw Universiteit Wageningen 1976
141 Een boekje open over joghurt Norris P.E. 1977
142 Het Nederlands Condensboek 1978
143 Het nieuw energiesysteem voor de melkveehouderij Ministerie van Landbouw 1978
144 Zelf kaas en boter maken 1978
145 Melkwinning in Nederland CJ Schipper 1978
146 Actuele inzichten …..in melk Van Reusel 1979
147 In en om de Grutterij Bernet A.J. - Kempers 1979
148 Beknopt overzicht van de werkzaamheden Comité Wetenschappen 1979
149 De geschiedenis ener melkinrichting Melkunie Leuven 1979
150 Melk in Nederland Dogteron C. P. 1980
151 Verslag over een dienstreis naar Wisconsin USA 8-23/9/1980 ir, Martens Roger 1980
152 Antiek van het Nederlands platteland de Roy - Van Zuydewijn 1982
153 De boer, de koe en onze zuivelindustrie Van Dijk Alfred 1983
154 100 jaar landbouwmechanisatie in Nederland Van der Ploeg 1983
155 Driehonderd jaar van melk tot boter De Jonghe M. - Penninck 1984
156 De Belgische zuivelindustrie - verhandeling licentiaat geschiedenis Thierry Mommes 1985
157 Waarom drinken alle kinderen melk ? Gth, de Savugné 1985
158 60 jaar kaashandel in Noord Holland Gerrit Kaper 1985
159 Van boerderij tot kaasmuseum Ned. Zuivelbureau 1985
160 De boer, de koe en de melkproduktie Ned. Zuivelbureau 1985
161 Melk van koe tot consument Ned. Zuivelbureau 1985
162 Kaas Ned. Zuivelbureau 1985
163 Bereiding van Nederlandse kaas Ned. Zuivelbureau 1985
164 Documentatie en voorlichting Ned. Zuivelbureau 1985
165 Jaarrapport DMV Campina 1988
166 Alfa Laval - De Laval documentatie Gillain 1988
167 Fromage et tradition - Kaas en traditie 1989
168 Yoghurt: levend voedingsmiddel Belgische zuivelindustrie 1986
169 Zelf zuivel maken Lambrechts Jac. 1986
170 Zicht op zuivel Dogterom 1986
171 Duizend gezichten van zuivel Van Es T. - Zwart F. 1988
172 Smokkel 1988
173 Antiek Zwolse museumaanwinsten T.H. Oosterwijk 1989
174 Honderd jaar zuivelindustrie in Oosterwolde Oosterwijck T.H. 1989
175 De laatste melkbus Willemsens P.H.L. 1989
176 De hondekar Briers Luc - Schippers M. 1989
177 Het land van Nevele 1989
178 Koe & kunst Van der Beek 1990
179 Voeding en recht Kestens Carl 1990
180 Electricité deel 1 Kerkaert -De Vleeshauwer 1990
181 " deel 2 " " 1991
182 " deel 3 " " 1993
183 " deel 4 " " 1995
184 100 jaar geleden Sterckx Frans 1991
185 Boterbereiding in de late negentiende eeuw Bakker Martijn 1991
186 Iemand uit Noord-Holland Wouter Sluis 1991
187 De melkerijen in Wachtebeke 1992
188 Stoomzuivelfabriek Freia Openluchtmuseum Arnhem 1992
189 Rond de Poldertorens Theerens 1992
190 Bronnen van de geschiedenis deel 1 Algemene geschiedenis Van Nieuwenhuyse D. 1993
191 " " deel 2 De landbouw " 1993
192 " " deel 3 De veeteelt " 1993
193 Melkverwerking en melkerijen Ons Heem 1993
194 Zuivel, voeding en gezondheid 1993
195 Melkerijen in Vlaanderen Heemk. Kring Glabeek 1994
196 Dat bestond vroeger niet …… Provincie Limburg 1994
197 Produktie en verbruik van kaas en boter 16e eeuw tot 19e eeuw Hoornaert Laurent 1995
198 Boter en kaas in de Kasselrij Veurne deel 1 Hoornaert Laurent 1996
199 " " " " deel 2 " " 1996
200 Goed garen gesponnen - Provincie West-Vlaanderen Van Nieuwenhuyse Johan 1998
201 Een coöperatieve melkerij te Beernem Van Slambrouck Jeroom 1998
202 De Nederlandse Landbouw Dr. Ir G. Minderhoud 1999
203 Volksdevotie in Vlaanderen Van Loocke - Verbeure 2000
204 Landelijk leven in Vlaanderen Leo Schrooten 2000
205 De kracht van melk en AD Menken Gerard Rutte 2000
206 een eeuw kinderzorg Kind en Gezin 2000
207 Koeien bij de vleet 2001
208 van spagetouw tot melkrobot E. Boeve 2001
209 Vrijwaar u van namaaksels! Niesten Eddie 2002
210 Kattetongen, ezelsoren en varkenspoten " " 2002
211 Smokkel, voor, tijdens en na wereldoorlog 2 Armand Cabus 2002
212 De botersmokkel Armand Cabus 2003
213 De melkerij Emmerechts en de buurtspoorweg te Neerijse René Risch 2004
214 Blaasveld en de zuivelfabriek Sint-Jozef Karel De Decker 2006
215 Uit het commieznleven van Manten Lauwereins 2006
216 Geschiedenis van een melkerij Sint-Isidorus Sint-Huibrechts-Lille Harrie Meeuwissen 2011
217 Wouter Sluis - I827-1891 --- J.M. Eichholtz- Enkhuizen. 2011
218
219
220
221 BUITEN CATEGORIE
222
223 "Het Belgische Zuivelbedrijf" Volledige tijdschriftenreeks n°1 tem 162 Nationale Zuiveldienst - Brussel 1948 tem 1975
224 Inex (copie)
225 De melknijverheid Moens Maria
226 Diksmuide botermarkt Berquin
227 Zuiveljaarboek 1951
228 Zuivelgids 1982
229 " 1986
230 " 1988
231 " 1990
232 Het leven begint met melk J. Havelaar & Van der Horst-Voorn