Openingstijden - Heures d’ouverture Öffnungszeiten -Opening hours

Voor groepen en scholen toegankelijk op afspraak.
Groupes scolaires accesible sur rendez-vous.
Für Gruppen auf Anfrage hindurch zugänglich.
Open for schools and groups by appointment.

Voor individuele bezoekers toegankelijk op schooldagen, tijdens de kantooruren (aanmelden bureel).
Pour les visiteurs individuels accessible les jours d’école, pendant les heures de bureau (s’inscrire au bureau).
Für einzelne Besucher an Schultagen zugänglich, während der Bürozeiten (im Büro anmelden).
For individual visitors accessible on school days, during office hours (register at the office).