Openingstijden - Heures d’ouverture Öffnungszeiten -Opening hours

Voor groepen en scholen toegankelijk op afspraak.
Groupes scolaires accesible sur rendez-vous.
Für Gruppen auf Anfrage hindurch zugänglich.
Open for schools and groups by appointment.

Voor individuele bezoekers toegankelijk
op afspraak.
Pour les visiteurs individuels
accesible sur rendez-vous.
Für einzelne Besucher
auf Anfrage hindurch zugänglich.
For individual visitors
by appointment.