NIEUWS

Erfgoeddag 2017

zondag 23 april 2017 was het Erfgoeddag en het thema was 'Zorg' !veel bezoekers voor het zuivelmuseum

Erfgoeddag 2016

Zondag 24 april is het weer erfgoeddag.

Ook het zuivelmuseum opent zijn deuren, met een speciale tentoonstelling over " RITUELEN" De koe, de hottentotten en de mergpijp.

Er waren reeds runderen 6000 jaar voor Christus in Zuid-Afrika. De Khiokhlo of Hottentotten, die althans daar woonnachtig waren breidden zich uit en hadden nood aan meer voedsel. Koeien waren niet allen noodzakelijk als trekdier, maar ook belangrijk voor hun vlees, melk en mest.

Om de melkproductie te verhogen, blaasde men met en mergpijjp lucht in de vagina van de koe om de melkafscheidinding te stimuleren. en zodoende meer melk te bekomen. (illustratie uit het werk van Peter Kolb " Caput Bonae Spei Hodiernum 1719)

Alles zal op de erfgoeddag te zien zijn in het zuivelmuseum te Blankenberge.

Iedereen welkom . Gratis toegang.

--------------------------------------------------------------

Van 6 Juli tot 30 september komt de reizende tentoonstelling "BOTER BIJ DE VIS" naar het zuivelmuseum te Blankenberge.

De tentoonstelling gaat uit van het Centrum Agrarische geschiedenis (CAG) te Leuven.

Met medewerking van " Landbouw en visserij Vlaanderen", KU leuven en 100 jaar Grote oorlog 2014-2018.

WWW.BOTERBIJDEVISWO1.BE

--------------------------------------------------------------

 

 

Erkenning voor het zuivelmuseum "erfgoeddag 2010" Zondag 25 april

Het zuivelmuseum heeft een speciale erkenning gehad. Het zuivelmuseum zit bij de dertig beste organisaties van het land voor zijn zeer interesssant thema
" Een Zuivel Geweten "

Erfgoeddag Vlaanderen wenst dan ook het Zuivelmuseum nogmaals proficiat met deze erkennning.

HET WONDER VAN DE KOE
is te lezen in de lerarengids KLASSE 2010, en dit over het Zuivelmuseum te Blankenberge


Zuivelmuseum wordt opgewaardeerd
(Het Nieuwsblad 20/10/2004)

De provincieraad heeft Het Zuivelmuseum van Marcel De Jonghe opgenomen in de hoogste categorie in het Ontwerp Strategisch Beleidsplan Toerisme en Recreatie in het Brugse Ommeland. In het beleidplan 2004-2008 krijgt het Zuivelmuseum nu verdere ontwikkelingskansen om een kwalitatieve attractiepool te worden in het Brugse Ommeland.
Het strategisch plan geeft aan wat de huidige stand van zaken is, welke de mogelijkheden zijn naar de toekomst en welke doelstellingen voorop staan.
Het is bedoeld als een algemeen kader voor specifieke acties. In het plan wordt ook onderscheid gemaakt tussen belangrijke en kleinschalige musea. Aan de belangrijke musea worden verdere ontwikkelingskansen geboden.
Het museum is een prachtige realisatie en een belangrijk element in het Blankenbergs toeristisch recreatief pakket dat aangeboden wordt aan toeristen en inwoners van de regio. Voor de scholen bezit het museum didactisch materiaal van een hoogwaardige kwaliteit.
De opname in de hoogste categorie betekend dat het museum in hetzelfde regime valt als Flanders Fields in Ieper. Per plan worden in de toekomst concrete acties uitgewerkt. Die acties kunnen gaan van subsidies tot de mogelijkheid voor het uitbreiden van het museum.